S

 

Strategium 

 De Business Negotiators

 

 

Welkom

Dienstenpakket

contact

Links


 

Verkoop van uw onderneming

 

Uw belang in de onderneming is een serieuze aangelegenheid. Het is immers een stuk levenswerk waar heel veel tijd, vaak ook privé tijd, energie, investeringen, risico’s, beslissingen en liefde voor het vak mee gemoeid zijn geweest. Dat staat u niet zomaar af. Dat is mogelijk uw pensioen. In ieder geval uw vermogen!

 


 

 

De verkoop van uw belang is een unieke gebeurtenis. Uw jarenlange inzet kan maar eenmaal worden verzilverd.

Derhalve is het essentieel dat dit proces goed wordt gecoördineerd en tot een succesvol resultaat leidt.

Dat mag u niet zelf willen doen! Omdat u te nauw en emotioneel betrokken bent, leiden onderhandelingen vaak tot een status quo situatie, dat ofwel afketst of niet leidt tot een optimaal resultaat.

 


 

Nu zijn er veel “consultants” op deze wereld, ongetwijfeld zeer professioneel, die u daarbij uitermate goed van dienst kunnen zijn en u vraagt zich  natuurlijk af  “wat moet ik daar mee”. Hoe bepaal ik de juiste keuze. Eenmaal en route keert u niet gauw terug.

 

Het antwoord ligt in uw hart, laat uw gevoel spreken. Kan ik met mijn vertrouwensman door 1 deur. Kan ik aan hem alles kwijt, vertrouwelijke gegevens, informatie en data. Is er voldoende kennis aanwezig, kent hij het vak, mijn branche, heeft hij een netwerk, is hij creatief, heeft hij goede ingangen, spreekt hij mijn taal, haal ik er het beste uit, voor mij en het bedrijf? Maar vooral is hij een perfecte onderhandelaar?

 


 

 

Strategium verricht geen wonderen, echter komt aardig in de buurt.

In tegenstelling tot collegae bedrijven, die zich voornamelijk richten op de theoretische  en cijfermatige benadering van de verschillende processen, is Strategium gespecialiseerd in de bedrijfseconomische, commerciële en managerial aanpak, met name in de onderhandelingsstrategie.

 


 

U begrijpt dat het verkoopproces zich onderscheidt in verschillende fasen, zoals:

 

-        oriëntatie en analyse fase, waarbinnen wij gaarne u adviseren omtrent mogelijke verbeteringen om de onderneming op een hoger platform te brengen met als gevolg meer interesse en een hogere prijs. Resultante van deze fase is een vastlegging van bevindingen en formulering van uw wensen en doelstellingen hetgeen uiteindelijk leidt tot een optimale propositie definitie.

 

-          acquisitie/verkoop fase, waarbinnen anoniem uw bedrijf persoonlijk via het (internationaal) netwerk van Strategium onder de aandacht wordt gebracht. Het informatie memorandum (MOI) wordt uitsluitend verstrekt aan “hot prospects” nadat een geheimhoudingscontract is ondertekend.

 

-          De intentieovereenkomst (LOI) van de aspirant koper dient te worden uitonderhandelt. Dit is een mijlpaal in het gehele proces.

 

-          Boekenonderzoek (Due Diligence) en vele gesprekken met belanghebbenden dienen te resulteren in het uiteindelijk aan- en verkoopcontract.

 


 

Laat u zich informeren over de fasering, stappenplan,  activiteiten, taken en verantwoordelijkheden zoals Strategium deze hanteert. Vergist u zicht niet aub. Het gehele proces is absoluut een interessant project echter beslist geen sinecure!

 

De volgende activiteiten vormen een vast onderdeel van de dienstverlening:

-                    Het schrijven van de Memo Of Information (MOI).

-                    Uitonderhandeling van uw wensen en eisen.

-                    Onderhandelingen met prospect kopers, compromissen bewerkstelligen bij de prospect koper t.b.v. het bepalen van de inhoudelijkheid van hun Letter of Intent (LOI).

-                    Begeleiding van het gehele proces tot en met de verkoop van uw belang.

-        Controle op naleving van contractvoorwaarden na verkoop

 

 


 

Strategium is uw klankbord, uw eerste aanspreekpunt, coördineert, begeleidt u, lokaliseert uw nieuwe partner, verricht zware onderhandelingen en zorgt ervoor dat alle activiteiten zorgvuldig worden uitgevoerd.

Bovendien wordt u de mogelijkheid geboden om na de eerste fase de samenwerking te beëindigen.